Πολιτική Απορρήτου
Αχισουφι

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Έχουν εισαχθεί εγκαταστάσεις ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την είσοδο, μετάδοση ή επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών και μετάδοση τους σε τρίτους

Τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να αποκαλυφθούν από εμάς μόνο εάν είναι αναγκαία για: (α) τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του νόμου ή με απαιτήσεις δικαστικών διαδικασιών σχετικά με το σύστημά μας, (β) προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας μας, (Γ) λήψη άμεσων μέτρων σχετικά με την προσωπική ασφάλεια του προσωπικού ή των καταναλωτών υπηρεσιών μας, καθώς και σχετικά με τη δημόσια ασφάλεια. Τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή σας κατά την εγγραφή σας ενδέχεται να μεταδοθούν σε τρίτους και σε άτομα που συνεργάζονται μαζί μας για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς εκτός από τους παραπάνω. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δίνετε κατά την εγγραφή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή μηνυμάτων ή ειδοποιήσεων σχετικά με αλλαγές που αφορούν την αίτησή σας, καθώς και για τη διανομή μηνυμάτων σχετικά με γεγονότα και αλλαγές που συμβαίνουν στην εταιρεία, σημαντικές πληροφορίες για νέα αγαθά και υπηρεσίες , κλπ. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ακύρωσης της συνδρομής σας.

Χρήση cookie

Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο, το cookie αρχείου καταγράφεται στον υπολογιστή του (εάν ένας χρήστης επιτρέπει την λήψη τέτοιων αρχείων). Εάν ένας χρήστης έχει ήδη επισκεφτεί αυτόν τον ιστότοπο, το cookie αρχείου διαβάζεται από τον υπολογιστή. Εκτός από άλλους σκοπούς, χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων των επισκεπτών. Τα δεδομένα αυτά μας βοηθούν να καθορίσουμε τι είδους πληροφορίες που αποστέλλονται στους πελάτες μπορεί να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία γι 'αυτούς. Αυτή η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται σε γενικευμένη μορφή και ποτέ δεν αφορά τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη.

Τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Google, εμφανίζουν τις διαφημίσεις της εταιρείας μας στις ιστοσελίδες του Διαδικτύου. Τα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Google, χρησιμοποιούν cookie για την προβολή διαφημίσεων βάσει των προηγούμενων επισκέψεων του χρήστη στους ιστότοπούς μας και των συμφερόντων τους στα προγράμματα περιήγησης ιστού. Ο χρήστης μπορεί να απαγορεύσει στη Google να χρησιμοποιεί cookie. Για να το κάνετε, θα πρέπει να μεταβείτε στην ειδική σελίδα Google στη διεύθυνση: http://www.google.com/privacy/ads/

Αλλαγές στην εφαρμογή εμπιστευτικής γνωστοποίησης

Η αίτηση εμπιστευτικής γνωστοποίησης πρέπει να ενημερώνεται περιοδικά. Στη συνέχεια, η ημερομηνία της προηγούμενης ενημέρωσης που αναφέρεται στην αρχή του εγγράφου θα αλλάξει. Οι ειδοποιήσεις σχετικά με αυτές τις αλλαγές θα τοποθετηθούν σε εμφανές μέρος των ιστοσελίδων μας.

Σας ευχαριστούμε που δείξατε ενδιαφέρον για το σύστημά μας!

Κατ 'αρχάς... | Η λύση που... | Δεύτερον, ...

Αρχική σελίδα - Επαφές - Πολιτική Απορρήτου

© 2017 Αχισουφι. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.